Bạn đang ở: Trang chủ > Tin tức >
Trung tâm kế toán TPHCM hướng dẫn hạch toán định khoản tk 221 thực tế theo thông tư, nghị định mới nhất. Tài khoản 221 là gì? Kết cấu, nội dung tài khoản 221... mời các bạn theo dõi: 1. Tài khoản 221 là gì? Tài khoản 221 là loại tài khoản dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm khoản đầu tư vốn trực tiếp vào công ty con. Công ty con là đơn vị có tư cách pháp nhân, hạ...
Đọc thêm
Tài khoản 217 là gì? Trungtamketoanhcm.edu.vn hướng dẫn các bạn cách sử dụng tài khoản 217; nguyên tắc kế toán, kế cấu và nội dung tài khoản 217. Hướng dẫn hạch toán định khoản tài khoản 217 - Bất động sản đầu tư theo thông tư 200 mới nhất. 1. Tài khoản 217 - Bất động sản đầu tư là gì? Tài khoản 217 dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm bất động sản đầu tư (BĐSĐT) của d...
Đọc thêm
Tài khoản 214 - Hao mòn tài sản cố định là gì? Nguyên tắc kế toán, kết cấu và nội dung tài khoản 214. Trung tâm kế toán tphcm hướng dẫn cách hạch toán định khoản tài khoản 214 theo thông tư 200 mới nhất. Mời các bạn theo dõi. 1. Tài khoản 214 là gì? Tài khoản 214 - Hao mòn tài sản cố định: dùng để phản ánh tình hình tăng, giảm giá trị hao mòn và giá trị hao mòn luỹ kế của các loại TSCĐ và bất ...
Đọc thêm
Trong bài viết này trungtamketoanhcm.edu.vn hướng dẫn cách hạch toán định khoản tk 213 tài sản cố định vô hình thực tế theo thông tư 200 mới nhất. Tài khoản 213 là gì? Kết cấu nội dung tài khoản 213... mời các bạn theo dõi. 1. Tài khoản 213 - Tài sản cố định vô hình là gì? Tài sản cố định vô hình dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm TSCĐ vô hình của doanh nghiệp. ...
Đọc thêm
Trung tâm kế toán TPHCM hướng dẫn chi tiết cách hạch toán định khoản tk 212 - TSCĐ thuê tài chính theo thông tư 200 mới nhất. Hướng dẫn cách sử dụng tài khoản 212; tài khoản 212 là gì? Nguyên tắc kế toán, kết cấu và nội dung tài khoản, bàn tập tài khoản 212. Mời các bạn theo dõi. 1. Tài sản cố định thuê tài chính là gì? Theo Điều 36 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định, thì tài khoản 212 – TSCĐ t...
Đọc thêm
Trung tâm kế toán tại TPHCM hướng dẫn cách định khoản tk 211 - tài sản cố định hữu hình theo thông tư 200 mới nhất. Tài khoản 211 là gì? Nguyên tắc kế toán, kết cấu và nội dung tài khoản, bài tập tài khoản 211. Mời các bạn theo dõi. I. Tài khoản 211 - Tài sản cố định hữu hình là gì? a. Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm toàn bộ tài sản cố định hữu ...
Đọc thêm
Trungtamketoanhcm.edu.vn hướng dẫn cách hạch toán định khoản tài khoản 161 theo thông tư 200 mới nhất. Hướng dẫn cách sử dụng tài khoản 161. Tài khoản 161 là gì? Nguyên tắc kế toán, kết cấu nội và nội dung tài khoản 161, bài tập tài khoản 161 - chi sự nghiệp. Mời các bạn theo dõi. 1. Nguyên tắc kế toán tài khoản 161 a) Tài khoản này phản ánh các khoản chi sự nghiệp, chi dự án để thực hiện các ...
Đọc thêm
Hướng dẫn cách định khoản tài khoản 158 theo thông tư 200 mới nhất. Tài khoản 158 là gì? Bài viết sẽ hướng dẫn cách sử dụng tài khoản 158, tài khoản 158 là gì, nguyên tắc kế toán, kết cấu nội dung tài khoản kế toán 158 và bài tập tài khoản 158 - hàng hóa kho bảo thuế. I. Nguyên tắc kế toán tài khoản 158 - Tài khoản 158 dùng để phản ánh sự biến động tăng, giảm và số hiện có của hàng hoá đưa vào...
Đọc thêm
Trong bài viết này trung tâm kế toán tại Hồ Chí Minh tiếp tục hướng dẫn bạn cách hạch toán định khoản tk 157 - hàng gửi đi bán. Mời các bạn theo dõi Hàng gửi đi bán phản ánh trên tài khoản 157 được thực hiện theo nguyên tắc giá gốc quy định trong Chuẩn mực kế toán Hàng tồn kho. Chỉ phản ánh vào tài khoản 157 “Hàng gửi đi bán” trị giá của hàng hóa, thành phẩm đã gửi đi cho khách hàng, gửi bán đ...
Đọc thêm
Trong bài viết này trung tâm kế toán tại TPHCM - Chi nhánh đào tạo phía nam của Kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn cách hạch toán định khoản tk 156 - Hàng hóa thực tế theo thông tư 200 mới nhất. Mời các bạn theo dõi. Tài khoản 156 dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các loại hàng hóa của doanh nghiệp bao gồm hàng hóa tại các kho hàng, quầy hàng, hàng hóa bất động sản. H...
Đọc thêm

2016 © Bản quyền thuộc về trungtamketoanhcm.edu.vn
TRUNG TÂM KẾ TOÁN TẠI TP HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0973 946 715
Trụ sở chính: 540/1 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TPHCM
® Ghi rõ nguồn "trungtamketoanhcm.edu.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Liên hệ quảng cáo: 0947 42 81 86
Tel: 0934 401 811
Email: info.kthn@gmail.com
Hotline: 0973 946 715
Hỗ trợ & CSKH: 0934 401 811