Trungtamketoanhcm.edu.vn hướng dẫn hạch toán định khoản tài khoản 622 - chi phí nhân công trực tiếp theo thông tư 200, thông tư 133 mới nhất của BTC. Mời các bạn theo dõi: Tài khoản 622 dùng để phản ánh chi phí nhân công trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các ngành công nghiệp, xây lắp, nông, lâm, ngư nghiệp, dịch vụ (Giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, du lịch, ...
Đọc thêm
Trung tâm kế toán Hồ Chí Minh hướng dẫn cách hạch toán định khoản tài khoản 621 - chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp theo thông tư 200, thông tư 133 mới nhất. Tài khoản này chỉ dùng để phản ánh chi phí nguyên liệu, vật liệu sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ của các ngành công nghiệp, xây lắp, nông, lâm, ngư nghiệp, giao thông vận tải, bưu diện, kinh doan...
Đọc thêm
Trung tâm kế toán Hồ Chí Minh hướng dẫn một số dạng bài tập kế toán ngoại tệ chênh lệch tỷ giá có lời giải theo Thông tư 133/2016 mới nhất.  Lưu ý trước khi đọc bài này các bạn cần tham khảo các tông tin chung về Tỷ giá, kế toán ngoại tệ trước. Chi tiết các bạn xem tại đây: Hạch toán tỷ giá ngoại tệ theo thông tư 133/2016/TT-BTC Bài tập 1: Về xác định tỷ giá cho giao dịch phát sinh trong kỳ và...
Đọc thêm
Trungtamketoanhcm.edu.vn hướng dẫn cách hạch toán định khoản tk 611 - Mua hàng theo thông tư 200, Thông tư 133 mới nhất. Mời các bạn theo dõi: Tài khoản 611 này dùng để phản ánh trị giá nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hoá mua vào, nhập kho hoặc đưa vào sử dụng trong kỳ. Nguyên tắc hạch toán định khoản tài khoản 611 1. Tài khoản 611 “Mua hàng” chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp hạch...
Đọc thêm
Trungtamketoanhcm.edu.vn hướng dẫn cách hạch toán định khoản tk 521 - chiết khấu giảm trừ doanh thu, (chiết khấu thương mại) theo thông tư 200, thông tư 133 mới nhất. Tài khoản 521 này dùng để phản ánh khoản chiết khấu thương mại mà doanh nghiệp đã giảm trừ, hoặc đã thanh toán cho người mua hàng do việc người mua hàng đã mua hàng (Sản phẩm, hàng hoá), dịch vụ với khối lượng lớn và theo thoả th...
Đọc thêm
Trungtamketoanhcm.edu.vn hướng dẫn hạch toán định khoản tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính theo thông tư 133, thông tư 200 mới nhất hiện nay. Nguyên tắc hạch toán tài khoản 515 a) Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp, gồm: - Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền gửi Ngân hàng, ...
Đọc thêm
Trungtamketoanhcm.edu.vn hướng dẫn hạch toán định khoản tài khoản 511 - doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo thông tư 200, thông tư 133 mới nhất. Tài khoản 511 dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán của hoạt động SXKD từ các giao dịch và các nghiệp vụ sau: - Bán hàng: Bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra, bán hàng hoá mua vào và...
Đọc thêm
Trungtamketoanhcm.edu.vn hướng dẫn cách hạch toán định khoản tài khoản 446 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ theo thông tư 200, thông tư 133 mới nhất. Mời các bạn theo dõi. Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. Chỉ ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ khi đơn vị mua sắm TSCĐ, đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải...
Đọc thêm
Hướng dẫn hạch toán định khoản tài khoản 441 - các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu theo thông tư 200 mới nhất.   Nguyên tắc hạch toán kế toán vốn chủ sở hữu a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm nguồn vốn đầu tư XDCB của doanh nghiệp. Nguồn vốn đầu tư XDCB của doanh nghiệp được hình thành do Ngân sách cấp hoặc đơn vị cấp trên cấp. Vốn đầu tư XDCB của đơn vị đư...
Đọc thêm
Hướng dẫn hạch toán định khoản tài khoản 421 - lợi nhuận chưa phân phối mới nhất theo thông tư 133, thông tư 200. Tài khoản này dùng để phản ánh kết quả kinh doanh (lợi nhuận, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của doanh nghiệp. Hạch toán định khoản tk 421 cần tôn trọng các nguyên tắc sau: 1. Kết quả từ hoạt động kinh doanh phản ánh trên Tài khoản...
Đọc thêm

2016 © Bản quyền thuộc về trungtamketoanhcm.edu.vn
TRUNG TÂM KẾ TOÁN TẠI TP HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0973 946 715
Trụ sở chính: 540/1 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TPHCM
® Ghi rõ nguồn "trungtamketoanhcm.edu.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Liên hệ quảng cáo: 0947 42 81 86
Tel: 0934 401 811
Email: info.kthn@gmail.com
Hotline: 0973 946 715
Hỗ trợ & CSKH: 0934 401 811