Bạn đang ở: Trang chủ > Định khoản kế toán
Trung tâm kế toán Hồ Chí Minh hướng dẫn cách hạch toán định khoản tài khoản 621 - chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp theo thông tư 200, thông tư 133 mới nhất. Tài khoản này chỉ dùng để phản ánh chi phí nguyên liệu, vật liệu sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ của các ngành công nghiệp, xây lắp, nông, lâm, ngư nghiệp, giao thông vận tải, bưu diện, kinh doan...
Đọc thêm
Trungtamketoanhcm.edu.vn hướng dẫn cách hạch toán định khoản tk 611 - Mua hàng theo thông tư 200, Thông tư 133 mới nhất. Mời các bạn theo dõi: Tài khoản 611 này dùng để phản ánh trị giá nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hoá mua vào, nhập kho hoặc đưa vào sử dụng trong kỳ. Nguyên tắc hạch toán định khoản tài khoản 611 1. Tài khoản 611 “Mua hàng” chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp hạch...
Đọc thêm
Trungtamketoanhcm.edu.vn hướng dẫn cách hạch toán định khoản tài khoản 446 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ theo thông tư 200, thông tư 133 mới nhất. Mời các bạn theo dõi. Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. Chỉ ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ khi đơn vị mua sắm TSCĐ, đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải...
Đọc thêm
Hướng dẫn hạch toán định khoản tài khoản 441 - các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu theo thông tư 200 mới nhất.   Nguyên tắc hạch toán kế toán vốn chủ sở hữu a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm nguồn vốn đầu tư XDCB của doanh nghiệp. Nguồn vốn đầu tư XDCB của doanh nghiệp được hình thành do Ngân sách cấp hoặc đơn vị cấp trên cấp. Vốn đầu tư XDCB của đơn vị đư...
Đọc thêm
Hướng dẫn hạch toán định khoản tài khoản 421 - lợi nhuận chưa phân phối mới nhất theo thông tư 133, thông tư 200. Tài khoản này dùng để phản ánh kết quả kinh doanh (lợi nhuận, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của doanh nghiệp. Hạch toán định khoản tk 421 cần tôn trọng các nguyên tắc sau: 1. Kết quả từ hoạt động kinh doanh phản ánh trên Tài khoản...
Đọc thêm
Công ty kế toán TPHCM hướng dẫn nghiệp vụ hạch toán định khoản tài khoản 413 - chênh lệch tỷ giá hối đoái theo thông tư 200, thông tư 133 mới nhất Nguyên tắc hạch toán tài khoản 413 1. Nguyên tắc ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ và đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ ở thời điểm cuối năm tài chính. 1.1 Các doanh nghiệp có nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ng...
Đọc thêm
Trungtamketoanhcm.edu.vn hướng dẫn hạch toán định khoản tài khoản 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản thực hành thực tế theo thông tư 200, thông tư 133 mới nhất. Mời các bạn theo dõi: Tài khoản 412 này dùng để phản ánh số chênh lệch do đánh giá lại tài sản hiện có và tình hình xử lý số chênh lệch đó của doanh nghiệp. Nguyên tắc hạch toán tài khoản 412 1. Tài sản được đánh giá lại chủ yếu là ...
Đọc thêm
Trung tâm kế toán Hồ Chí Minh hướng dẫn hạch toán định khoản tài khoản 411 - Nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu, nguồn vốn kinh doanh. Tài khoản này dùng để phản ánh vốn do chủ sở hữu đầu tư hiện có và tình hình tăng, giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu. Các công ty con, đơn vị có tư cách pháp nhân hạch toán độc lập phản ánh số vốn được công ty mẹ đầu tư vào tài khoản này. Tài khoản 141 dùng để phản á...
Đọc thêm
Trungtamketoanhcm.edu.vn hướng dẫn hạch toán định khoản tài khoản 344 - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn theo thông tư 133, thông tư 200 mới nhất. Mời các bạn theo dõi: Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền mà doanh nghiệp nhận ký quỹ, ký cược của các đơn vị, cá nhân bên ngoài với thời hạn từ một năm trở lên để đảm bảo cho các dịch vụ liên quan đến sản xuất, kinh doanh được thực hiện đúng ...
Đọc thêm
Trungtamketoanhcm.edu.vn hướng dẫn cách hạch toán định khoản chuyên sâu tài khoản 341 - vay và nợ thuê tài chính. Tài khoản 341 này dùng để phản ánh các khoản tiền vay dài hạn và tình hình thanh toán các khoản tiền vay dài hạn của doanh nghiệp. Vay dài hạn là khoản vay có thời hạn trả trên một năm. 1. Nguyên tắc hạch toán tài khoản 341 a. Cuối mỗi niên độ kế toán, doanh nghiệp phải tính toán v...
Đọc thêm

2016 © Bản quyền thuộc về trungtamketoanhcm.edu.vn
TRUNG TÂM KẾ TOÁN TẠI TP HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0973 946 715
Trụ sở chính: 35 Lê Văn Chí, Quận Thủ Đức, TPHCM
CS2: Vân Côi, Phường 7, quận Tân Bình, TPHCM
® Ghi rõ nguồn "trungtamketoanhcm.edu.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Liên hệ quảng cáo: 0947 42 81 86
Tel: 0934 401 811
Email: info.kthn@gmail.com
Hotline: 0973 946 715
Hỗ trợ & CSKH: 0934 401 811