Bạn đang ở: Trang chủ > Tin tức >
Hướng dẫn hạch toán định khoản tk 334 - Phải trả cho người lao động theo thông tư 200, nghị định 133 mới nhất. Mời các bạn theo dõi! 1. Tài khoản 334 là gì? Tài khoản 334 dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động của doanh nghiệp về tiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của người ...
Đọc thêm
Trung tâm kế toán tại TPHCM hướng dẫn cách hạch toán định khoản tài khoản 333 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước theo thông tư, nghị định mới nhất. 1. Tài khoản 333 là gì? Tài khoản 333: dùng để phản ánh quan hệ giữa doanh nghiệp với Nhà nước về các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp, đã nộp, còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước trong kỳ kế toán năm. 2. Kết cấu TK 333: Bên Nợ...
Đọc thêm
Kế toán Hà Nội chi nhánh TPHCM hướng dẫn cách hạch toán định khoản tk 331 - Phải trả cho người bán theo thông tư, nghị định mới nhất. Tài khoản 331 dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ, người bán TSCĐ, BĐSĐT, các khoản đầu tư tài chính theo hợp đồng kinh tế đã ký kết. Tài khoản này cũng được dùng ...
Đọc thêm
Hướng dẫn hạch toán định khoản tài khoản 311 - Vay ngắn hạn thực tế theo thông tư 200, thông tư 133 mới nhất.  Tài khoản 311 dùng để phản ánh các khoản tiền vay ngắn hạn và tình hình trả nợ tiền vay của doanh nghiệp, bao gồm các khoản tiền vay Ngân hàng, vay của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài doanh nghiệp. Vay ngắn hạn là các khoản vay có thời hạn trả trong vòng một chu kỳ sản xuất, kinh d...
Đọc thêm
 Trungtamketoanhcm.edu.vn hướng dẫn cách hoạch toán chi phí trả trước dài hạn - Tài khoản 242 theo thông tư 200 mới nhất. Hướng dẫn định khoản thực tế! 1. Tài khoản 242:  Tài khoản 242 - Chi phí trả trước dùng để phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động SXKD của nhiều niên độ kế toán và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí SXKD của các niê...
Đọc thêm
Theo điều 46 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định: Tài khoản 241 – Xây dựng cơ bản dở dang chỉ dùng ở đơn vị không thành lập ban quản lý dự án để phản ánh chi phí thực hiện các dự án đầu tư XDCB (bao gồm chi phí mua sắm mới TSCĐ, xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo, mở rộng hay trang bị lại kỹ thuật công trình) và tình hình quyết toán dự án đầu tư XDCB ở các doanh nghiệp có tiến hành công tác mua ...
Đọc thêm
Hướng dẫn hạch toán định khoản tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản thực tế mới nhất. Tài khoản 229 dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăn, giảm các khoản dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn và các khoản tổn thất đầu tư dài hạn khác. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn gồm: - Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư trong hoạt động đầu tư tài chính: Là dự phòng phần giá...
Đọc thêm
Trungtamketoanhcm.edu.vn hướng dẫn cách hạch toán định khoản tài khoản 228 đầu tư dài hạn khác. Tài khoản 228 là loại tài khoản dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các loại đầu tư dài hạn khác như: Đầu tư trái phiếu, đầu tư cổ phiếu, hoặc đầu tư vào đơn vị khác mà chỉ nắm giữ dưới 20% vốn chủ sở hữu  và thời hạn thu hồi hoặc thanh toán trên 1 năm.  Tài khoản 228 ...
Đọc thêm
Trungtamketoanhcm.edu.vn hướng dẫn hạch toán định khoản tk 223 - Đầu tư vào công ty liên kết. Tài khoản 223 dùng để phản ánh giá trị khoản đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư vào công ty liên kết và tình hình biến động tăng, giảm giá trị khoản đầu tư vào công ty liên kết. Khoản đầu tư được xác định là đầu tư vào công ty liên kết khi nhà đầu tư nắm giữ trực tiếp từ 20% đến dưới 50% vốn chủ sở hữu (...
Đọc thêm
Trungtamketoanhcm.edu.vn hướng dẫn cách hạch toán định khoản tk 22 - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết. Tài khoản 222 là gì? Kết cấu, nội dung phản ánh của tài khoản 222. Mời các bạn theo dõi. 1. Tài khoản 222 là gì? Tài khoản 222 là loại tài khoản dùng để phản ánh toàn bộ vốn góp vào công ty liên doanh và công ty liên kết; tình hình thu hồi vốn đầu tư liên doanh, liên kết; các khoản lãi...
Đọc thêm

2016 © Bản quyền thuộc về trungtamketoanhcm.edu.vn
TRUNG TÂM KẾ TOÁN TẠI TP HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0973 946 715
Trụ sở chính: 540/1 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TPHCM
® Ghi rõ nguồn "trungtamketoanhcm.edu.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Liên hệ quảng cáo: 0947 42 81 86
Tel: 0934 401 811
Email: info.kthn@gmail.com
Hotline: 0973 946 715
Hỗ trợ & CSKH: 0934 401 811